Sarah Gordon

Sarah Gordon

Green Bay, WI, United States

Rocky Mountain National Park Trip

 • 19 Places
 • 67:10
 • 4,151 mi

Hot Springs National Park Trip

 • 8 Places
 • 44:36
 • 2,695 mi

New River Gorge National Park Trip

 • 12 Places
 • 47:13
 • 2,623 mi

Yosemite National Park Trip

 • 19 Places
 • 17:48
 • 768 mi

Kona Coast, Hawai'i Trip

 • 14 Places
 • 12:56
 • 419 mi

Orlando Trip

 • 26 Places
 • 58:57
 • 3,547 mi

Cali 2021 Trip

 • 9 Places
 • 23:16
 • 1,087 mi

Many Glacier Hotel Trip

 • 26 Places
 • 80:04
 • 4,542 mi

Washington/Oregon Road Trip

 • 95 Places
 • 111:56
 • 5,729 mi