Ken Valuska
Expert

Ken Valuska

Cincinnati, OH, USA

CFO for Roadtrippers!

Ottawa Hills Trip

 • 4 Place
 • 04:13
 • 374 km

Dinosaur Land Trip

 • 2 Place
 • 07:26
 • 731 km

Caswell Beach Trip

 • 22 Place
 • 11:24
 • 1,073 km

Deersville General Store Trip

 • 3 Place
 • 04:15
 • 386 km
 • Trip Guide

Trip to Mingo

 • 16 Place
 • 04:07
 • 401 km

Oak Island Trip

 • 6 Place
 • 10:58
 • 1,054 km

Orlando Trip

 • 2 Place
 • 14:42
 • 1,471 km

The "Outlaw" Road Trip

 • 16 Place
 • 04:37
 • 457 km